Pake Hall

Pake är zenutövare sedan många år och sanghaledare för Göteborg Zen Center. Han har även praktiserat Ashtanga Yoga sedan 2007 och är assisterande lärare på Ashtanga Yogashala Göteborg. Han driver företaget Pake Hall Mindfulness & Yoga som håller 8-veckors kurser i Mindfulness Based Stress Reduction och Mindful Self-Compassion, samt yoga, workshops

...

3k

Plays

1k

Meditators

1k

Hours

10 Tracks
LIVESTREAM · Pake Hall
Meditations by Pake Hall

10 Tracks

Download our free app to play this meditation

Home to more than 3,500,000 meditators, Insight Timer is rated as the top free meditation app on the Android and IOS stores.