Meditation teacher: Pake Hall

Pake Hall

Gothenburg, Sweden

Pake är zenutövare sedan många år och var sanghaledare för Göteborg Zen Center 2005-2018. Han driver företaget Pake Hall Mindfulness & Yoga som håller 8-veckors kurser i Mindfulness Based Stress Reduction och Mindful Self-Compassion, samt yoga, workshops och tysta retreats.
Pake är medlem av Ze...

more

Pake är zenutövare sedan många år och var sanghaledare för Göteborg Zen Center 2005-2018. Han driver företaget Pake Hall Mindfulness & Yoga som håller 8-veckors kurser i Mindfulness Based Stress Reduction och Mindful Self-Compassion, samt yoga, workshops och tysta retreats.
Pake är medlem av Zen Peacemaker Order som arbetar med socialt engagemang, aktivism och meditationspraktik.

8.42k

Plays

2.5k

Meditators

2.6k

Hours

12 Tracks
LIVESTREAM · Pake Hall
Meditations by Pake Hall

12 Tracks

Download our free app to follow Pake Hall

Home to more than 5,150,000 meditators, Insight Timer is rated as the top free meditation app on the Android and IOS stores.