Henrik Kok

Henrik Kok är leg. fysioterapeut och leg. psykoterapeut med KBT-inriktning. Han är också utbildare i mindfulnessbaserad metodik med lång erfarenhet av stresshantering, avspänning och mental träning.
Henrik Kok en av ett fåtal i Sverige som utbildar i mindfulnessbaserad kognitiv terapi (MBKT) och har arbetat med MBKT under de senaste 12 åren, med k

...

16k

Plays

3k

Meditators

5k

Hours

7 Tracks
LIVESTREAM · Henrik Kok

Download our free app to play this meditation

Home to more than 3,500,000 meditators, Insight Timer is rated as the top free meditation app on the Android and IOS stores.