Meditation teacher: Henrik Kok

Henrik Kok

Brännö, Västra Götaland County, Sweden

Henrik Kok är leg. fysioterapeut och leg. psykoterapeut med KBT-inriktning. Han är också utbildare i mindfulnessbaserad metodik med lång erfarenhet av stresshantering, avspänning och mental träning.
Henrik Kok en av ett fåtal i Sverige som utbildar i mindfulnessbaserad kognitiv terapi (MBKT) oc...

more

Henrik Kok är leg. fysioterapeut och leg. psykoterapeut med KBT-inriktning. Han är också utbildare i mindfulnessbaserad metodik med lång erfarenhet av stresshantering, avspänning och mental träning.
Henrik Kok en av ett fåtal i Sverige som utbildar i mindfulnessbaserad kognitiv terapi (MBKT) och har arbetat med MBKT under de senaste 12 åren, med kurser, föreläsningar och workshops. Han har gått mindfulnessutildning framförallt hos professor Mark Williams. Vidare har han fördjupade kunskaper från bland annat vistelser i Plum Village, Frankrike, under ledning av den zenbuddistiske munken Thich Nhat Hanh.
Henrik Kok arbetar förutom I det egna företaget Naturligt Vis också deltid på Närhälsan Styrsö vårdcentral.

32.67k

Plays

5.27k

Meditators

9.6k

Hours

7 Tracks
LIVESTREAM · Henrik Kok

Download our free app to follow Henrik Kok

Home to more than 4,750,000 meditators, Insight Timer is rated as the top free meditation app on the Android and IOS stores.