Viryabodhi

Jag har sett mig som buddhist sedan 1985 och utövar inom Buddhistiska gemenskapen Triratna. Jag känner en djup tacksamhet inför min lärare, Sangharakshita, och alla andra lärare och vänner inom Triratna. Jag är glad över att ha funnit Dharma (Buddhas lära) i en levande tradition, och försöker själva leva efter den och dela vad jag fått och lärt. De

...

10k

Plays

3k

Meditators

5k

Hours

5 Tracks
LIVESTREAM · Viryabodhi
Meditations by Viryabodhi

5 Tracks

Guided-bg
Metta bhavana · 35:41
2.1k plays · Viryabodhi
Guided-bg
Anapanasati 1 · 33:02
963 plays · Viryabodhi
Guided-bg
Kroppsmedvetenhet · 29:51
3.7k plays · Viryabodhi
Guided-bg
Kärleksfull vänlighet · 33:40
784 plays · Viryabodhi

Download our free app to play this meditation

Home to more than 3,300,000 meditators, Insight Timer is rated as the top free meditation app on the Android and IOS stores.