Meditation teacher: Viryabodhi

Viryabodhi

Stockholm, Stockholm County, Sweden

Jag har sett mig som buddhist sedan 1985 och utövar inom Buddhistiska gemenskapen Triratna. Jag känner en djup tacksamhet inför min lärare, Sangharakshita, och alla andra lärare och vänner inom Triratna. Jag är glad över att ha funnit Dharma (Buddhas lära) i en levande tradition, och försöker sjä...

more

Jag har sett mig som buddhist sedan 1985 och utövar inom Buddhistiska gemenskapen Triratna. Jag känner en djup tacksamhet inför min lärare, Sangharakshita, och alla andra lärare och vänner inom Triratna. Jag är glad över att ha funnit Dharma (Buddhas lära) i en levande tradition, och försöker själva leva efter den och dela vad jag fått och lärt. Det har varit en fröjd att kunna undervisa i och guida andra i meditationens värld.

Jag bodde i England i 10 år (1987-1997), ordinerades 1989 och fick namnet Viryabodhi (som betyder "energi i strävan mot upplysning") av min älskade preceptor Subhuti. Sedan 1997 bor jag i Stockholm och har varit fullt engagerad i att driva verksamheten på Stockholms Buddhistcenter och Dharmagiri retreatcenter. I år har jag tagit ett steg tillbaks från detta och min vision är nu att fokusera på att översätta och publicera buddhistiska böcker och texter. Om du tycker om vad jag gör kan du besöka min hemsida och fundera på att ge en donation:
http://viryabodhi.se/

Lycka till med din praktik!

I've been a Buddhist since 1985 and practice within Triratna Buddhist Community. I'm deeply grateful to my teacher Sangharakshita and to all other teachers and friends within Triratna. I feel fortunate in having come across the Dharma in such a living form and try to live out and share all that I've been given and have learnt. I've loved sharing my experience and leading meditation.

I lived in England during a 10 year period (1987-1997) and became ordained in 1989 and received my name Viryabodhi (which means 'energy in pursuit of enlightenment') from my beloved preceptor Subhuti. Since 1997 I have lived in Stockholm and have been pretty fully engaged in working for Stockholms Buddhistcenter and Dharmagiri retreatcenter. This year, 2015, I have taken a step back from this and my vision now is to focus on translation and publishing work, of Buddhist books and texts. If you like what I do, please visit my website and consider giving a donation:
http://viryabodhi.se/

I wish you all the best in your practice!

13.04k

Plays

4.21k

Meditators

6.7k

Hours

5 Tracks
LIVESTREAM · Viryabodhi
Meditations by Viryabodhi

5 Tracks

Meditation name: Metta bhavana
Metta bhavana · 35:41
2.89k plays · Viryabodhi
Meditation name: Uppmärksamhet på Andningen
Uppmärksamhet på Andningen · 25:08
2.66k plays · Viryabodhi
Meditation name: Anapanasati 1
Anapanasati 1 · 33:02
1.23k plays · Viryabodhi
Meditation name: Kroppsmedvetenhet
Kroppsmedvetenhet · 29:51
4.94k plays · Viryabodhi
Meditation name: Kärleksfull vänlighet
Kärleksfull vänlighet · 33:40
1.31k plays · Viryabodhi

Download our free app to follow Viryabodhi

Home to more than 4,750,000 meditators, Insight Timer is rated as the top free meditation app on the Android and IOS stores.