Meditation teacher: Òscar Carrera

Òscar Carrera

Barcelona, CT, Spain

L’Òscar Carrera, és Enginyer Informàtic per l’UPC i Màster en Direcció General per l’IESE. Ha dedicat la major part de la seva vida laboral a l’Enginyeria, la Innovació i a la Direcció General en el món de l’empresa. Té una dilatada experiència com a formador i en la gestió d’equips i de persone...

more

L’Òscar Carrera, és Enginyer Informàtic per l’UPC i Màster en Direcció General per l’IESE. Ha dedicat la major part de la seva vida laboral a l’Enginyeria, la Innovació i a la Direcció General en el món de l’empresa. Té una dilatada experiència com a formador i en la gestió d’equips i de persones.

Oscar Carrera es Ingeniero Informático por la UPC y Master en Dirección General por el IESE. Ha dedicado la mayor parte de su vida laboral a la Ingeniería, la Innovación y a la Dirección General en el mundo de la empresa. Tiene una dilatada experiencia como formador y en la gestión de equipos y personas.

S’ha format com a Instructor de Mindfulness MBSR a l’IEM amb el Doctor Andrés Martin Asuero i també a Mindfulness-Barcelona amb l'Antoni Lacueva Montero. Ha cursat els programes MBCT i MBTB, també basats en Mindfulness. Ha realitzat més d’una desena de retirs a Europa i a la Índia, de diferents tradicions com Zen o Vipassana.

Se ha formado como Instructor de Mindfulness MBSR en el IEM con el Doctor Andrés Martín Asuero y también en Mindfulness-Barcelona con Antoni Lacueva Montero. Ha cursado los programas MBCT y MBTB, también basados en Mindfulness. Ha realizado más de una decena de retiros en Europa y en la India, de diferentes tradiciones como Zen o Vipassana.

Actualment imparteix cursos MBSR per a la reducció de l’estrès a Espai Obert (www.meditacioespaiobert.com), a Mindfulness-Barcelona (www.mindfulness-barcelona.com) i altres programes basats en Mindfulness. Com a instructor de MBSR té un compromís per pràctica diària del Mindfulness, con la meditació, amb más de mil hores de pràctica acumulada i també pel seu propi desenvolupament personal.

Actualmente imparte cursos MBSR para la reducción del estrés en Espai Obert (www.meditacioespaiobert.com), en Mindfulness-Barcelona (www.mindfulness-barcelona.com) y otros programas basados en Mindfulness. Como instructor de MBSR tiene un compromiso por la práctica diaria del Mindfulness, con la meditación, con más de mil horas de práctica acumulada, y también por su propio desarrollo personal.

oscar@viureplenament.cat
www.viureplenament.cat

6.64k

Plays

3.05k

Meditators

2.5k

Hours

24 Tracks
LIVESTREAM · Òscar Carrera

Download our free app to follow Òscar Carrera

Home to more than 4,750,000 meditators, Insight Timer is rated as the top free meditation app on the Android and IOS stores.