Meditation teacher: Alex Nguyen

Alex Nguyen

Ho Chi Minh City, Vietnam

Bài hướng dẫn Thư giãn ngồi thiền và các bài thuyết pháp của Đại đức Tâm Pháp.

U Dhamma Citta's Talks & Guided Meditation Audios

more

Bài hướng dẫn Thư giãn ngồi thiền và các bài thuyết pháp của Đại đức Tâm Pháp.

U Dhamma Citta's Talks & Guided Meditation Audios

845

Plays

473

Meditators

958

Hours

1 Track
LIVESTREAM · Alex Nguyen
Meditations by Alex Nguyen

1 Track

Download our free app to follow Alex Nguyen

Home to more than 4,000,000 meditators, Insight Timer is rated as the top free meditation app on the Android and IOS stores.